View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-04
3  *
4  * Klasa posrednicząca pomiędzy NetworkReceiverem, a obiektami które są zainteresowane
5  * otrzymywaniem informacji o nadchodzących pakietach
6  * 
7  */
8  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
9  
10 import java.util.Observable;
11 import java.util.Queue;
12 import java.util.LinkedList;
13 import java.util.NoSuchElementException;
14 
15 /***
16  * @author Łukasz Krzyżak
17  *
18  * Klasa pośredniczy pomiędzy NetworkReceiverem, a obiektemi które chcą wiedziec o
19  * nadchodzących pakietach
20  */
21 public class ReceivedPacketBuffer extends Observable {
22 	private Queue<Packet> packetQueue = new LinkedList<Packet>();
23 	private int count = 0;
24 	
25 	/***
26 	 * Dodaje pakiet do kolejki, zwiększa ilość pakietów i ustawia flagę changed
27 	 * @param packet pakiet do dodania
28 	 */
29 	void addPacket(Packet packet) {
30 		count++;
31 		packetQueue.add(packet);
32 		this.setChanged();
33 	}
34 	
35 	/***
36 	 * zwraca ilość pakietów w buforze
37 	 * @return ilość pakietów w buforze
38 	 */
39 	int getPacketCount() {
40 		return count;
41 	}
42 	
43 	/***
44 	 * zwraca pakiet z bufora, i zmniejsza ilość elementów
45 	 * @return pakiet z kolejki
46 	 * @throws NoSuchElementException rzucany, jeśli nie było żadnego pakietu w kolejce
47 	 */
48 	Packet getNextPacket() throws NoSuchElementException {
49 		count--;
50 		return packetQueue.remove();
51 	}
52 	
53 	/***
54 	 * "podgląda" pakiet na początku kolejki - zwraca go nie usuwając
55 	 * @return pierwszy pakiet z kolejki
56 	 * @throws NoSuchElementException rzucany, jesli nie ma żadnego elementu w kolejce
57 	 */
58 	Packet peekNextPacket() throws NoSuchElementException {
59 		return packetQueue.peek();
60 	}
61 }