View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-07
3  *
4  * Plik opisujący klasę Packet, która jest ogólną abstrakcją pakietu danych 
5  */
6  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
7  
8  import java.io.Serializable;
9  import java.net.InetSocketAddress;
10 
11 /***
12  * @author Łukasz Krzyżak
13  *
14  * Abstrakcyjny pakiet danych, z którego dziedziczą poszczególne rodzaje pakietów
15  */
16 abstract public class Packet implements Serializable {
17 	/***
18 	 * wersja pakietu dla serializacji
19 	 */
20 	public static final long serialVersionUID = 1;
21 	protected InetSocketAddress sourceAddress;
22 	
23 	/***
24 	 * Fukcja ustalająca adres klienta - do celów testowych
25 	 * @param address adres klienta
26 	 */
27 	public void setSourceAddress(InetSocketAddress address) {
28 		sourceAddress = address;
29 	}
30 	
31 	/***
32 	 * Funkcja zwracająca adres klienta - do celów testowych
33 	 * @return adres klienta
34 	 */
35 	public InetSocketAddress getSourceAddress() {
36 		return sourceAddress;
37 	}
38 }