View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-09
3  *
4  * pakiet przekazujący informacje z serwera do klienta po połaczeniu
5  */
6  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
7  
8  /***
9  * @author Łukasz Krzyżak
10  * 
11  * klasa implementuje pakiet przesyłany z serwera do klienta przy połaczeniu.
12  * Przekazuje informacje o ID avatara, mapie która ma zostać wczytana itp.
13  */
14 public class ConnectPacket extends Packet {
15 	/***
16 	 * ID wersji
17 	 */
18 	public static final long serialVersionUID = 2;
19 
20 	private String avatarID;
21 
22 	/***
23 	 * getter ID avatara
24 	 * @return ID avatara
25 	 */
26 	public String getAvatarId() {
27 		return avatarID;
28 	}
29 
30 	/***
31 	 * setter ID avatara
32 	 * @param avatar ID avatara
33 	 */
34 	public void setAvatarID(String avatar) {
35 		avatarID = avatar;
36 	}
37 }