View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-18
3  *
4  * Definicja interfejsu do obsługi podsystemu sieciowego z podsystemu control
5  */
6  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
7  
8  /***
9  * @author Łukasz Krzyżak
10  *
11  * Komunikuje podsystem Control z podsystemem sieci.
12  * Jedyna metoda służy do odpalenia wysłania update podanego obiektu (lub wszystkich)
13  */
14 public interface INetworkModel {
15 	/***
16 	 * wysyła update obiektu o podanym ID
17 	 * @param avatarID ID obiektu do wysłania
18 	 * @throws TimeoutException gdy wystąpi timeout serwera
19 	 */
20 	public void sendUpdate(String avatarID) throws TimeoutException;
21 	
22 	/***
23 	 * wysyła update wszystkich obiektów w modelu
24 	 *
25 	 */
26 	public void sendAllUpdate();
27 }