View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-09
3  *
4  * TODO To change the template for this generated file go to
5  * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
8  
9  import java.util.zip.CRC32;
10 
11 /***
12  * @author Łukasz Krzyżak
13  *
14  * Pakiet przekazujący dane o update
15  * 
16  */
17 public class UpdatePacket extends Packet {
18 	/***
19 	 * wersja do serializacji
20 	 */
21 	public static final long serialVersionUID = 3;
22 	
23 	private byte[] updateData;
24 	private long seqNumber;
25 	private long crc;
26 	
27 	private static CRC32 crcCounter = new CRC32();
28 	
29 	/***
30 	 * zwraca dane o update przechowywane w pakiecie. Dodatkowo sprawdza ich CRC.
31 	 * @return date dane update
32 	 * @throws ChecksumErrorException gdy dane mają błedna sumę kontrolną
33 	 */
34 	public byte[] getUpdateData() throws ChecksumErrorException {
35 		crcCounter.reset();
36 		crcCounter.update(updateData);
37 		if(crc != crcCounter.getValue()) throw new ChecksumErrorException();
38 		return updateData;
39 	}
40 	
41 	/***
42 	 * umieszcza dane do przesłania w pakiecie, i oblicza ich CRC
43 	 * @param data
44 	 */
45 	public void setUpdateData(byte[] data) {
46 		updateData = data;
47 		crcCounter.reset();
48 		crcCounter.update(data);
49 		crc = crcCounter.getValue();
50 	}
51 	
52 	/***
53 	 * ustawia numer SEQ pakietu
54 	 * @param number numer sekwencji
55 	 */
56 	public void setSeqNumber(long number) {
57 		seqNumber = number;
58 	}
59 	
60 	/***
61 	 * zwraca numer SEQ
62 	 * @return numer SEQ
63 	 */
64 	public long getSeqNumber() {
65 		return seqNumber;
66 	}
67 }