View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-11
3  *
4  * wyjątek rzucany po timeoucie klienta / serwera
5  */
6  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
7  
8  import java.net.InetSocketAddress;
9  
10 /***
11  * @author Łukasz Krzyżak
12  *
13  * Klasa implementująca wyjatek rzucany po wykryciu timeouta klienta bądź serwera.
14  */
15 public class TimeoutException extends Exception {
16 	static final long serialVersionUID = 1;
17 	private InetSocketAddress address;
18 	
19 	/***
20 	 * tworzy wyjatek dla podanego adresu 
21 	 * @param avatarID adres socketu z którym nie ma komunikacji
22 	 */
23 	public TimeoutException(InetSocketAddress avatarID) {
24 		address = avatarID;
25 	}
26 	
27 	/***
28 	 * zwraca adres timeouta
29 	 * @return adres
30 	 */
31 	public InetSocketAddress getAddress() {
32 		return address;
33 	}
34 }