View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-11
3  *
4  * Singleton przechowujący referencję do fasady sieci po stronie serwera.
5  */
6  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
7  
8  /***
9  * @author Łukasz Krzyżak
10  *
11  * Singleton przechowujący referencję do fasady sieci po stronie serwera.
12  * 
13  */
14 public class NetworkServerFacadeHolder {
15 	private static NetworkServerFacade serverFacade = null;
16 	
17 	//private static final NetworkServerFacadeHolder _theInstance = new NetworkServerFacadeHolder();
18 	
19 	//private NetworkServerFacadeHolder() {
20 	//}
21 	
22 	/***
23 	 * zwraca referencję do fasady serwera
24 	 * @return fasada serwera
25 	 */
26 	public static NetworkServerFacade getNetworkFacade() {
27 		return serverFacade;
28 	}
29 	
30 	/***
31 	 * ustawia fasade serwera
32 	 * @param facade referencja na fasadę
33 	 */
34 	public static void setNetworkFacade(NetworkServerFacade facade) {
35 		serverFacade = facade; 
36 	}
37 }