View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-11
3  *
4  * klasa opisująca fasadę sieci na serwerze
5  */
6  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
7  
8  import java.io.IOException;
9  
10 import org.sourceforge.jvb3d.Model.IModelNetwork;
11 
12 /***
13  * @author Łukasz Krzyżak
14  *
15  * Klasa opisująca fasadę części sieciowej na serwerze.
16  */
17 public abstract class NetworkServerFacade implements INetworkModel {
18 	IModelNetwork modelInterface;
19 	
20 	/***
21 	 * tworzy i pobiera ID nowego klienta, który przyłaczył się do serwera
22 	 * @return ID avatara
23 	 */
24 	public abstract String createAvatar(); 
25 	/***
26 	 * rozpoczyna nasłuch serwera na określonym porcie
27 	 * @param port port
28 	 * @throws IOException jeśli wystapi błąd komunikacji
29 	 */
30 	public abstract void start(int port) throws IOException;
31 	abstract ClientFactory getClientFactory();
32 	abstract void forwardUpdate(UpdatePacket packet);
33 	abstract void forwardClientTimeout(String clientAvatar);
34 	 
35 	/***
36 	 * łaczy fasadę z modelem
37 	 * @param iModel referencja do modelu
38 	 */
39 	public void setModelInterface(IModelNetwork iModel) {
40 		modelInterface = iModel;
41 	}
42 }