View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-22
3  *
4  *singleton przechowujący instancję fasady sieci po stronie klienta
5  */
6  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
7  
8  /***
9  * @author Łukasz Krzyżak
10  *
11  * Singleton przechowujący instancję fasady sieci po stronie klienta
12  */
13 public class NetworkClientFacadeHolder {
14 	private static NetworkClientFacade clientFacade = null;
15 	
16 	//private static final NetworkClientFacadeHolder _theInstance = new NetworkClientFacadeHolder();
17 	
18 	//private NetworkClientFacadeHolder() {
19 	//}
20 	
21 	/***
22 	 * zwraca referencję do fasady klienta
23 	 * @return fasada klienta
24 	 */
25 	public static NetworkClientFacade getNetworkFacade() {
26 		return clientFacade;
27 	}
28 	
29 	/***
30 	 * ustawia fasade klienta
31 	 * @param facade referencja na fasadę
32 	 */
33 	public static void setNetworkFacade(NetworkClientFacade facade) {
34 		clientFacade = facade; 
35 	}
36 }