View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-22
3  *
4  * Deklaracja fasady sieci po stronie klienta.
5  */
6  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
7  
8  import java.io.IOException;
9  import java.net.InetSocketAddress;
10 
11 import org.sourceforge.jvb3d.Model.IModelNetwork;
12 
13 /***
14  * @author Łukasz Krzyżak
15  *
16  * Deklaracja fasady podsystemu sieciowego po stronie klienta.
17  */
18 public abstract class NetworkClientFacade implements INetworkModel {
19 	IModelNetwork modelInterface;
20 	/***
21 	 * numer portu na którym klient ma postawić socket słuchający
22 	 */
23 	public final static int clientport = 4001;
24 	
25 	/***
26 	 * wysyła update do wszystkich klientów
27 	 * @param avatarID ID obiektu którego update mamy wysłać
28 	 * @throws TimeoutException gdy wystapi timeout serwera
29 	 */
30 	public abstract void sendUpdate(String avatarID) throws TimeoutException;
31 	
32 	/***
33 	 * wysyła update o wszystkich obiektach do wszystkich klientów
34 	 */
35 	public abstract void sendAllUpdate();	
36 	
37 	/***
38 	 * przyłącza klienta do serwera o podanym adresie
39 	 * @param serverAddress adres serwera
40 	 * @return ID avatara reprezentującego klienta na serwerze
41 	 * @throws IOException jeśli wystąpi błąd komunikacji
42 	 */
43 	public abstract String join(InetSocketAddress serverAddress) throws IOException ;
44 	
45 	/***
46 	 * propaguje dane otrzymane w pakiecie update z sieci do modelu
47 	 * @param packet otrzymany pakiet
48 	 */
49 	abstract void forwardUpdate(UpdatePacket packet);
50 	
51 	/***
52 	 * łączy fasadę z modelem
53 	 * @param iModel referencja do modelu
54 	 */
55 	public void setModelInterface(IModelNetwork iModel) {
56 		modelInterface = iModel;
57 	}
58 }