View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-11
3  *
4  * abstrakcyjna fabryka służąca do produkcji obiektów klienta na serwerze.
5  * Dziedziczą z niej ClientFactory - implementująca prawdziwe zachowanie, i TestClientFactory - klasa służąca do testów.
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
8  
9  import java.net.InetSocketAddress;
10 import java.net.SocketException;
11 
12 /***
13  * @author Łukasz Krzyżak
14  *
15  * abstract factory produkująca klientów.
16  * 
17  */
18 
19 public abstract class ClientFactory {
20 	/***
21 	 * Tworzy nowy obiekt ClientData na podstawie adresu IP.
22 	 * @param clientAddress adres klienta
23 	 * @throws SocketException gdy nie udało się utworzyć socketu dla danego klienta
24 	 * @return obiekt ClientData dla podanego adresu
25 	 */	
26 	public abstract ClientData createClient(InetSocketAddress clientAddress) throws SocketException ;
27 }