View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-22
3  *
4  * implementacja fasady sieci po stronie klienta
5  */
6  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
7  
8  import java.io.ByteArrayInputStream;
9  import java.io.ByteArrayOutputStream;
10 import java.io.IOException;
11 import java.io.ObjectInputStream;
12 import java.io.ObjectOutputStream;
13 import java.net.InetSocketAddress;
14 
15 /***
16  * @author Łukasz Krzyżak
17  *
18  * fasada odpowiedzialna za komunikację podsystemu sieci klienta z pozostałymi podsystemami
19  */
20 public class ClientFacade extends NetworkClientFacade {
21 	private ServerData serverData;
22 	private NetworkReceiver receiver;
23 	private ReceivedPacketBuffer receiveBuffer;
24 	
25 	/***
26 	 * przekazuje dane otrzymane w pakiecie update do podsystemu modelu
27 	 * @param packet otrzymany pakiet
28 	 */
29 	void forwardUpdate(UpdatePacket packet) {
30 		try {
31 			ByteArrayInputStream byteStream = new ByteArrayInputStream(packet
32 				.getUpdateData());
33 			modelInterface.readExternal(new ObjectInputStream(byteStream));
34 		} catch (Exception e) {
35 			e.printStackTrace();
36 		}
37 	}
38 	
39 	/***
40 	 * łączy klienta z serwerem na podanym adresie.
41 	 * Tworzy wszystkie potrzebne obiekty i wiąże je ze sobą.
42 	 * @param serverAddress adres serwera
43 	 * @return ID avatara obiektu użytkownika, zwrócone przez serwer
44 	 * TODO sam ID nie wystarczy - potrzebna jeszcze przynajmniej nazwa mapy dla loadera
45 	 * @throws IOException jeśli wystąpi błąd w sockecie
46 	 */
47 	public String join(InetSocketAddress serverAddress) throws IOException {
48 		receiver = new NetworkReceiver(0);
49 		receiveBuffer = new ReceivedPacketBuffer();
50 		receiver.connectToBuffer(receiveBuffer);
51 		serverData = new ServerData();
52 		receiveBuffer.addObserver(serverData);
53 		receiver.start();
54 		
55 		return serverData.join(serverAddress);
56 	}
57 	
58 	/***
59 	 * pobiera dane z modelu, i rozsyła je do wszystkich klientów.
60 	 * 
61 	 * @param avatarID
62 	 *      id obiektu który mamy uaktualnić
63 	 */
64 	public void sendUpdate(String avatarID) {
65 		modelInterface.setSerialize(avatarID);
66 		sendUpdate();
67 	}
68 	
69 	/***
70 	 * pusta metoda dla zgodności klasy z implementowanym interfejsem.
71 	 * Wysyłanie update wszystkiego po stronie klienta nie ma sensu.
72 	 */
73 	public void sendAllUpdate() {
74 		
75 	}
76 
77 	/***
78 	 * metoda pobierająca dane o przesyłanych obiektach z modelu, wysyłająca je
79 	 * do serwera poprzez ServerData.sendUpdate
80 	 * TODO pomyśleć nad rzucanymi wyjątkami
81 	 */
82 	private void sendUpdate() {
83 		try {
84 			ByteArrayOutputStream byteStream = new ByteArrayOutputStream();
85 			ObjectOutputStream objectStream = new ObjectOutputStream(byteStream);
86 			modelInterface.writeExternal(objectStream);
87 			serverData.sendUpdate(byteStream.toByteArray());
88 		} catch (Exception e) {
89 			e.printStackTrace();
90 		}
91 	}
92 	
93 
94 }