View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-11
3  *
4  * plik implementujący fabrykę obiektów ClientData
5  */
6  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
7  
8  import java.net.InetSocketAddress;
9  
10 /***
11  * @author Łukasz Krzyżak
12  *
13  * fabryka tworząca nowe obiekty ClientData opisujące klienta o podanym adresie 
14  */
15 public class ClientDataFactory extends ClientFactory {
16 
17 	/***
18 	 * zwraca nowy obiekt ClientData na podstawie podanego adresu klienta
19 	 * @param clientAddress adres klienta
20 	 * @return obiekt klienta
21 	 */
22 	public ClientData createClient(InetSocketAddress clientAddress) {
23 		return new ClientData(clientAddress);
24 	}
25 
26 }