View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-30
3  *
4  * wyjątek informujący o błędnej sumie kontrolnej pakietu
5  */
6  package org.sourceforge.jvb3d.Network;
7  
8  /***
9  * @author Łukasz Krzyżak
10  *
11  * wyjątek informujący o błędnej sumie kontrolnej pakietu
12  */
13 public class ChecksumErrorException extends Exception {
14 	static final long serialVersionUID = 1;
15 }