View Javadoc

1  /*
2  * Created on 2004-12-10
3  *
4  * TODO To change the template for this generated file go to
5  * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
6  */
7  package org.sourceforge.jvb3d.Model;
8  
9  import java.io.IOException;
10 import java.io.ObjectInput;
11 import java.io.ObjectOutput;
12 
13 import javax.media.j3d.Appearance;
14 import javax.media.j3d.ColoringAttributes;
15 import javax.media.j3d.Transform3D;
16 import javax.media.j3d.TransformGroup;
17 import javax.vecmath.Color3f;
18 import javax.vecmath.Vector3f;
19 
20 import com.sun.j3d.utils.universe.*;
21 import javax.media.j3d.*;
22 import com.sun.j3d.utils.geometry.*;
23 
24 
25 /***
26  * @author spootnick
27  *
28  * Klasa reprezentująca obiety swiata, które mogą być sterowane lokalnie
29  * Na razie są to lokalne postacie zwiedzających
30  */
31 public class ControlableObject extends MovableObject implements IPlayerControl {
32 	
33 	protected float vRotation=0;
34 	protected TransformGroup viewTransformGroup=null;
35 	//public String name="";
36 	//private SimpleUniverse simpleUniverse=null;
37 	public ControlableObject(){
38 		super();
39 		//isLocal=true;
40 	}
41 
42 	/***
43 	 * Ustawia transformację kamery, która po ustawieniu będzie aktualizowana zgodnie z położeniem tego obiektu
44 	 * @param tg
45 	 */
46 	public void setViewTransform(TransformGroup tg){
47 		this.viewTransformGroup=tg;
48 	}
49 
50 	/***
51 	 * 
52 	 * @see org.sourceforge.jvb3d.Model.IPlayerControl#turnLeftRight(float) 
53 	 */
54 	public synchronized void turnLeftRight(float angle){
55 		rotation=rotation+angle;
56 		tmpTransform.rotY(rotation);
57 		forward.x=baseForward.x;
58 		forward.y=baseForward.y;
59 		forward.z=baseForward.z;
60 		tmpTransform.transform(forward);
61 		left.x=baseLeft.x;
62 		left.y=baseLeft.y;
63 		left.z=baseLeft.z;
64 		tmpTransform.transform(left);
65 		//applyTransform();
66 	}
67 	/***
68 	 * 
69 	 * @see org.sourceforge.jvb3d.Model.IPlayerControl#moveForwardBackward(float)
70 	 */
71 	public synchronized void moveForwardBackward(float speed){
72 		this.speed=speed;
73 	}
74 	/***
75 	 * @see org.sourceforge.jvb3d.Model.IPlayerControl#moveLeftRight(float)
76 	 */
77 	public synchronized void moveLeftRight(float speed){
78 		strafeSpeed=speed;
79 	
80 	}
81 	/***
82 	 * @see org.sourceforge.jvb3d.Model.IPlayerControl#turnUpDown(float)
83 	 */
84 	public synchronized void turnUpDown(float angle){
85 		vRotation+=angle;
86 		if(vRotation>Math.PI/2)
87 			vRotation=(float)Math.PI/2;
88 		else if(vRotation<-Math.PI/2)
89 			vRotation=-(float)Math.PI/2;
90 
91 	}
92 	/***
93 	 * @see java.io.Externalizable#readExternal(java.io.ObjectOutput)
94 	 */
95 	public synchronized void writeExternal(ObjectOutput arg0) throws IOException {
96 	
97 		super.writeExternal(arg0);
98 	}
99 
100 	/***
101 	 * @see java.io.Externalizable#readExternal(java.io.ObjectInput)
102 	 */
103 	public synchronized void readExternal(ObjectInput arg0) throws IOException,
104 			ClassNotFoundException {
105 		super.readExternal(arg0);
106 	}
107 
108 	/***
109 	 * Dodatkowo aktualizuje transformację kamery
110 	 */
111 	protected synchronized void applyTransform(){
112 		transform.set(translation);
113 		tmpTransform.rotY(rotation);
114 		transform.mul(tmpTransform);
115 		tmpTransform.rotX(vRotation);
116 		transform.mul(tmpTransform);
117 		//System.out.println("setTransform: "+Thread.currentThread().getName()+" at: "+System.currentTimeMillis());
118 		this.transformGroup.setTransform(transform);
119 		if(viewTransformGroup!=null)
120 			viewTransformGroup.setTransform(transform);
121 	}
122 }