Changelog Report

Timeframe: 30 days, Total Commits: 141 Total Number of Files Changed: 506

DateAuthorFile/Message
2005-01-16 21:38:08Michał Listwan

.classpath v 1.14

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.35

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObjectTest.java v 1.4

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Model/ModelTest.java v 1.6

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObjectTest.java v 1.3

*** empty log message ***
2005-01-16 21:22:05Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.36

*** empty log message ***
2005-01-16 21:20:20Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.35

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/ClientTask.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/Control.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/ControlTask.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.27

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/ServerTask.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObject.java v 1.16

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/DynamicObject.java v 1.17

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/HudObject.java v 1.13

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IChatControl.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IMakesTurn.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IModelInput.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IModelNetwork.java v 1.9

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IPlayerControl.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/LogicBehavior.java v 1.9

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.54

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.34

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MyText2D.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/UsableObject.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientData.java v 1.16

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerData.java v 1.6

*** empty log message ***
2005-01-16 18:06:16Łukasz Krzyżak

.classpath v 1.13

data/objects.xml v 1.8

data/models/chair.ms3d v 1.1

data/models/table.ms3d v 1.1

data/textures/table_leg.jpg v 1.1

data/textures/table_wood.jpg v 1.1

stolik i krzesełko
2005-01-16 17:35:15Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/HudObject.java v 1.12

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.53

*** empty log message ***
2005-01-16 16:44:17Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.34

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.52

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.33

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientData.java v 1.15

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerData.java v 1.5

*** empty log message ***
2005-01-16 16:05:13Łukasz Krzyżak

data/.cvsignore v 1.1

*** empty log message ***
2005-01-16 16:04:30Łukasz Krzyżak

data/objects.xml v 1.7

data/room.xml v 1.5

data/models/window.ms3d v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/ModelManager.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.32

update okienka możliwość wyłączenia pickingu dla zewnętrznego obiektu
2005-01-16 15:41:47Łukasz Krzyżak

data/objects.xml v 1.6

data/models/window.ms3d v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.51

wersja alfa okna futryna na miejscu podkręcona latarka na czole
2005-01-16 15:37:47Michał Listwan

.classpath v 1.12

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.26

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.31

*** empty log message ***
2005-01-16 14:48:00Łukasz Krzyżak

.classpath v 1.11

data/objects.xml v 1.5

data/models/futryna.ms3d v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SceneLoader.java v 1.17

futryna do drzwi + wzrost użytkownika na 1.6
2005-01-16 13:21:28Łukasz Krzyżak

data/textures/concrete_floor.PNG v 1.2

data/textures/concrete_floor.png2 v 1.2

*** empty log message ***
2005-01-16 13:05:55Łukasz Krzyżak

.cvsignore v 1.6

*** empty log message ***
2005-01-16 13:03:55Łukasz Krzyżak

data/surfaces.xml v 1.3

drobny update teksturowania
2005-01-16 12:57:12Łukasz Krzyżak

data/textures/.cvsignore v 1.1

*** empty log message ***
2005-01-16 12:53:00Łukasz Krzyżak

data/room.xml v 1.4

*** empty log message ***
2005-01-16 12:52:27Łukasz Krzyżak

data/objects.xml v 1.4

*** empty log message ***
2005-01-16 12:51:18Michał Listwan

data/textures/Thumbs.db v 1.2

data/textures/concrete_floor.png v 1.2

*** empty log message ***
2005-01-16 12:47:55Michał Listwan

client.bat v 1.1

data/textures/Thumbs.db v 1.1

data/textures/concrete_floor.PNG v 1.1

data/textures/concrete_floor.png2 v 1.1

*** empty log message ***
2005-01-16 12:32:43Łukasz Krzyżak

data/objects.xml v 1.3

data/room.xml v 1.3

data/models/double_door.ms3d v 1.1

data/models/lawka.ms3d v 1.3

data/textures/aluminium.jpg v 1.1

drzwi wejściowe
2005-01-16 11:41:34Michał Listwan

.classpath v 1.10

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObject.java v 1.15

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/HudObject.java v 1.11

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.50

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.30

*** empty log message ***
2005-01-16 09:59:41Łukasz Krzyżak

data/objects.xml v 1.2

data/models/lawka.ms3d v 1.2

data/textures/dark_wood.jpg v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SceneLoader.java v 1.16

ławeczka z teksturą
2005-01-15 23:21:47Łukasz Krzyżak

.classpath v 1.9

server.bat v 1.2

data/objects.xml v 1.1

data/room.xml v 1.2

data/models/lawka.ms3d v 1.1

lib/MilkLoader.jar v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/GraphObjectFactory.java v 1.9

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/ModelManager.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SceneLoader.java v 1.15

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.49

wczytywanie modeli utworzonych programem MilkShape3d
2005-01-15 19:35:27Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.25

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.48

*** empty log message ***
2005-01-15 18:50:44Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.33

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.24

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObject.java v 1.14

*** empty log message ***
2005-01-15 17:18:48Łukasz Krzyżak

server.bat v 1.1

data/materials.xml v 1.2

data/surfaces.xml v 1.2

data/textures.xml v 1.2

data/textures/brown_wall.png v 1.1

data/textures/concrete_floor.png v 1.1

data/textures/wall2.png v 1.1

data/textures/white_ceiling.png v 1.1

data/textures/white_wall.png v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/AppearanceFactory.java v 1.8

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/TextureManager.java v 1.3

tekstury i materiały nałożone na ściany - wersja pre alfa ;)
2005-01-15 12:44:13Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.32

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.23

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObject.java v 1.13

*** empty log message ***
2005-01-15 11:37:07Łukasz Krzyżak

data/materials.xml v 1.1

data/room.xml v 1.1

data/surfaces.xml v 1.1

data/textures.xml v 1.1

data/textures/texture1.PNG v 1.1

data/textures/texture2.png v 1.1

data/textures/texture3.png v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.31

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/AppearanceFactory.java v 1.7

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/GraphObjectFactory.java v 1.8

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/MaterialManager.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SubSurface.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/Surface.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/TextureManager.java v 1.2

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SurfaceTest.java v 1.3

dane dołączone do cvsa defaultowy opis powierzchni, jeśli nie jest zdefiniowana oddzielnie w surfaces.xml załatanie błędu, gdy powierzchnia nie ma tekstury
2005-01-13 23:22:01Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/AppearanceFactory.java v 1.6

wczytywanie koordynat tekstur z pliku konfiguracyjnego
2005-01-13 22:58:35Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.30

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/AppearanceFactory.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/GraphObjectFactory.java v 1.7

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SceneLoader.java v 1.14

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SubSurface.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/Surface.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/TextureManager.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.47

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.29

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiver.java v 1.20

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SurfaceTest.java v 1.2

wczytywanie materiałów i tekstur z pliku, nakładanie tekstur
2005-01-12 15:25:16Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.29

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/AppearanceFactory.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/GraphObjectFactory.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/MaterialManager.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SceneLoader.java v 1.13

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SubSurface.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/Surface.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.28

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Loader/MaterialManagerTest.java v 1.1

MaterialManager - wczytywanie konfiga z pliku, i tworzenie materiałów naprawiony bug w wycinaniu otworów w ścianach wyłaczone skalowanie z = 0.75 * z
2005-01-11 20:19:09Łukasz Krzyżak

doc/dokumentacja.sxw v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.28

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/GraphObjectFactory.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SubSurface.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/Surface.java v 1.3

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SubSurfaceTest.java v 1.3

loader - wycinanie dziur w ścianach w miejscach opening
2005-01-11 11:28:25Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SceneLoader.java v 1.12

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.46

*** empty log message ***
2005-01-11 10:29:57Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SceneLoader.java v 1.11

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.27

*** empty log message ***
2005-01-11 10:18:39Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.22

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/HudObject.java v 1.10

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IChatControl.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.45

*** empty log message ***
2005-01-11 09:10:41Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientManager.java v 1.10

usuwanie klienta - błąd ConcurrentModificationException
2005-01-11 08:54:44Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientData.java v 1.14

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientFacade.java v 1.8

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiver.java v 1.19

przechodzenie przez NAT po stronie klienta - bindowanie klienta na losowym porcie
2005-01-11 08:26:35Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientData.java v 1.13

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiver.java v 1.18

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkSender.java v 1.10

przechodzenie przez NAT po stronie klienta
2005-01-11 08:22:23Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/HudObject.java v 1.9

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.44

*** empty log message ***
2005-01-11 08:11:01Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.27

*** empty log message ***
2005-01-11 08:06:17Łukasz Krzyżak

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SubSurfaceTest.java v 1.2

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SurfaceTest.java v 1.1

Loader - implementacja wycinania dziur w scianach
2005-01-11 08:06:29Łukasz Krzyżak

target/classes/.cvsignore v 1.2

*** empty log message ***
2005-01-11 08:05:29Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/GraphObjectFactory.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SubSurface.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/Surface.java v 1.2

Loader - implementacja wycinania dziur w scianach
2005-01-11 08:04:24Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.26

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SceneLoader.java v 1.10

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.43

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.26

*** empty log message ***
2005-01-07 21:22:41Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/AppearanceFactory.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/GraphObjectFactory.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SceneLoader.java v 1.9

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SubSurface.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/Surface.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.42

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SubSurfaceTest.java v 1.1

wczytywanie mapy - konstrukcja powierzchni i podpowierzchni - przygotowanie do wycinania dziur
2005-01-03 19:07:31Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.25

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.25

*** empty log message ***
2005-01-03 13:28:20Łukasz Krzyżak

.settings/.cvsignore v 1.1

*** empty log message ***
2005-01-03 13:25:44Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/AppearanceFactory.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/GraphObjectFactory.java v 1.2

target/classes/.cvsignore v 1.1

loader - import z xml'a, każda ściana zbudowana z 6 quadów
2005-01-03 09:25:22Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SceneLoader.java v 1.8

*** empty log message ***
2005-01-02 19:51:53Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.24

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/AppearanceFactory.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/GraphObjectFactory.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SceneLoader.java v 1.7

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SceneLoaderTest.java v 1.1

loader - import z xml'a, ściany jako quady
2005-01-01 15:19:42Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/DynamicObject.java v 1.16

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/HudObject.java v 1.8

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.41

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.24

*** empty log message ***
2005-01-01 09:34:20Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.23

*** empty log message ***
2004-12-31 22:51:03Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.40

*** empty log message ***
2004-12-31 22:43:06Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SceneLoader.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/DynamicObject.java v 1.15

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.39

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.22

*** empty log message ***
2004-12-31 14:05:54Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.38

*** empty log message ***
2004-12-31 13:58:55Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObject.java v 1.12

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/DynamicObject.java v 1.14

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/HudObject.java v 1.7

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.37

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.21

*** empty log message ***
2004-12-31 10:03:31Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.36

*** empty log message ***
2004-12-31 09:55:24Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/DynamicObject.java v 1.13

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/HudObject.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/LogicBehavior.java v 1.8

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.35

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.20

*** empty log message ***
2004-12-30 21:52:08Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/ClientTask.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.21

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/DynamicObject.java v 1.12

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.34

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.19

*** empty log message ***
2004-12-30 21:33:33Łukasz Krzyżak

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientDataTest.java v 1.7

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientFacadeTest.java v 1.1

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientManagerTest.java v 1.4

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiverTest.java v 1.8

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerDataTest.java v 1.3

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestClientData.java v 1.6

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestClientFacade.java v 1.3

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestErrorLogger.java v 1.4

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestServerFacade.java v 1.6

update testów JUnit - na byte[]
2004-12-30 13:50:19Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/INetworkModel.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkClientFacade.java v 1.5

timeout serwera na kliencie - rzucanie wyjątku TimeoutException
2004-12-30 13:42:43Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ChecksumErrorException.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientData.java v 1.12

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientDataFactory.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientFacade.java v 1.7

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientFactory.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientManager.java v 1.9

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ConnectPacket.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ErrorLogger.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/INetworkModel.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/JoinPacket.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkClientFacade.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkClientFacadeHolder.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiver.java v 1.17

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkSender.java v 1.9

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkServerFacade.java v 1.7

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkServerFacadeHolder.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/Packet.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ReceivedPacketBuffer.java v 1.11

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerData.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerFacade.java v 1.11

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/TimeoutException.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/UpdatePacket.java v 1.6

porządki w kodzie, dodanie komentarzy, sprawdzanie sumy kontrolnej pakietów update
2004-12-30 09:49:50Łukasz Krzyżak

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiverTest.java v 1.7

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/SenderReceiverTest.java v 1.2

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerDataTest.java v 1.2

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestClientData.java v 1.5

łata update
2004-12-29 16:21:46Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientData.java v 1.11

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientFacade.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientManager.java v 1.8

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiver.java v 1.16

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkSender.java v 1.8

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerData.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerFacade.java v 1.10

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/UpdatePacket.java v 1.5

łata update
2004-12-29 14:33:43Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiver.java v 1.15

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkSender.java v 1.7

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerFacade.java v 1.9

teścik sypania się sieci
2004-12-29 14:10:43Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiver.java v 1.14

teścik sypania się sieci
2004-12-29 14:08:17Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.18

*** empty log message ***
2004-12-29 13:33:50Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/LogicBehavior.java v 1.7

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.17

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientFacade.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkClientFacade.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiver.java v 1.13

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkSender.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkServerFacade.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/UpdatePacket.java v 1.4

teścik sypania się sieci
2004-12-29 11:55:34Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.16

*** empty log message ***
2004-12-29 11:39:54Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.15

*** empty log message ***
2004-12-29 11:00:05Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.14

*** empty log message ***
2004-12-29 10:51:18Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.23

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.20

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.13

*** empty log message ***
2004-12-29 10:18:52Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.22

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.19

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/DynamicObject.java v 1.11

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientData.java v 1.10

*** empty log message ***
2004-12-29 09:13:14Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.21

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/Control.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.18

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObject.java v 1.11

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/HudObject.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IChatControl.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.33

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.12

src/test/org/sourceforge/jvb3d/ConsoleClient.java v 1.4

*** empty log message ***
2004-12-28 14:23:45Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.17

*** empty log message ***
2004-12-28 14:10:30Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.20

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/HudObject.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.32

src/test/org/sourceforge/jvb3d/ConsoleClient.java v 1.3

src/test/org/sourceforge/jvb3d/ConsoleServer.java v 1.2

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Model/ModelTest.java v 1.5

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientServerTest.java v 1.3

*** empty log message ***
2004-12-28 13:08:33Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.16

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/HudObject.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MyText2D.java v 1.1

*** empty log message ***
2004-12-27 20:57:00Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.15

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SceneLoader.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/DynamicObject.java v 1.10

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/HudObject.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IChatControl.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IModelInput.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.11

*** empty log message ***
2004-12-27 20:56:50Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.31

*** empty log message ***
2004-12-27 15:18:10Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Loader/SceneLoader.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.30

*** empty log message ***
2004-12-26 19:50:30Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.19

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.14

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObject.java v 1.10

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/DynamicObject.java v 1.9

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.10

*** empty log message ***
2004-12-26 17:38:34Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientData.java v 1.9

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientManager.java v 1.7

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerFacade.java v 1.8

poprawienie buga disconnecta klienta na serwerze
2004-12-26 17:06:55Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.13

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObject.java v 1.9

*** empty log message ***
2004-12-26 16:53:14Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObject.java v 1.8

*** empty log message ***
2004-12-26 16:34:55Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.12

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/LogicBehavior.java v 1.6

*** empty log message ***
2004-12-26 16:34:33Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.18

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiver.java v 1.12

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkSender.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ReceivedPacketBuffer.java v 1.10

*** empty log message ***
2004-12-26 16:10:39Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/LogicBehavior.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.29

*** empty log message ***
2004-12-26 15:29:17Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.11

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.28

*** empty log message ***
2004-12-26 13:36:32Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientManager.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiver.java v 1.11

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkSender.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ReceivedPacketBuffer.java v 1.9

*** empty log message ***
2004-12-26 13:27:36Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.10

*** empty log message ***
2004-12-25 21:29:44Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.17

*** empty log message ***
2004-12-25 21:03:07Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.16

*** empty log message ***
2004-12-25 20:54:23Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/ClientTask.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/ServerTask.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.27

*** empty log message ***
2004-12-25 17:25:28Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.15

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/Control.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.9

*** empty log message ***
2004-12-25 15:45:21Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.14

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/ClientTask.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/Control.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/ControlTask.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/ServerTask.java v 1.3

*** empty log message ***
2004-12-24 14:55:34Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientFacade.java v 1.4

poprawka do ClientFacade
2004-12-24 14:50:59Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.26

*** empty log message ***
2004-12-24 14:48:10Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/ClientTask.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/ServerTask.java v 1.2

*** empty log message ***
2004-12-24 14:41:51Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.25

*** empty log message ***
2004-12-24 14:26:59Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.24

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.9

*** empty log message ***
2004-12-23 21:31:07Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.13

*** empty log message ***
2004-12-23 21:29:14Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.12

*** empty log message ***
2004-12-23 21:11:28Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.11

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientData.java v 1.8

*** empty log message ***
2004-12-23 20:42:20Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.10

*** empty log message ***
2004-12-23 19:21:09Łukasz Krzyżak

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestClientFacade.java v 1.2

*** empty log message ***
2004-12-23 19:20:31Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkSender.java v 1.3

*** empty log message ***
2004-12-23 19:19:29Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiver.java v 1.10

*** empty log message ***
2004-12-23 19:06:16Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/ClientTask.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/Control.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/ServerTask.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiver.java v 1.9

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ReceivedPacketBuffer.java v 1.8

*** empty log message ***
2004-12-23 18:09:00Łukasz Krzyżak

src/test/org/sourceforge/jvb3d/ConsoleClient.java v 1.2

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientDataTest.java v 1.6

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiverTest.java v 1.6

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkSenderTest.java v 1.5

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/ReceivedPacketBufferTest.java v 1.9

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/SenderReceiverTest.java v 1.1

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestErrorLogger.java v 1.3

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestServerFacade.java v 1.5

naprawione problemy z streamami przy przesyłaniu pakietów nowy test Sender / Receiver bezpieczniejsze testy - zamiast notify/wait - pooling z timeoutem
2004-12-23 18:08:59Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiver.java v 1.8

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkSender.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ReceivedPacketBuffer.java v 1.7

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestObserver.java v 1.4

naprawione problemy z streamami przy przesyłaniu pakietów nowy test Sender / Receiver bezpieczniejsze testy - zamiast notify/wait - pooling z timeoutem
2004-12-23 11:26:06Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientFacade.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ReceivedPacketBuffer.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerFacade.java v 1.7

src/test/org/sourceforge/jvb3d/ConsoleClient.java v 1.1

src/test/org/sourceforge/jvb3d/ConsoleServer.java v 1.1

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientServerTest.java v 1.2

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestModel.java v 1.2

konsolowy serwer i klient
2004-12-23 07:32:47Michał Listwan

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Model/ModelTest.java v 1.4

*** empty log message ***
2004-12-22 22:33:48Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.9

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.23

*** empty log message ***
2004-12-22 21:45:17Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientData.java v 1.7

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientFacade.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkClientFacade.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkServerFacade.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerFacade.java v 1.6

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientServerTest.java v 1.1

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestModel.java v 1.1

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestServer.java v 1.2

klasy podpięte do fasad - test join / connect
2004-12-22 18:14:20Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientFacade.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkClientFacade.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkClientFacadeHolder.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiver.java v 1.7

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerData.java v 1.2

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientDataTest.java v 1.5

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkReceiverTest.java v 1.5

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerDataTest.java v 1.1

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestClientFacade.java v 1.1

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestServer.java v 1.1

implementacja sieci po stronie klienta
2004-12-22 13:03:13Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.22

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Model/ModelTest.java v 1.3

*** empty log message ***
2004-12-22 12:25:06Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.21

*** empty log message ***
2004-12-22 12:14:22Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerData.java v 1.1

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestServerFacade.java v 1.4

*** empty log message ***
2004-12-22 12:08:30Michał Listwan

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Model/ModelTest.java v 1.2

*** empty log message ***
2004-12-22 12:05:01Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObject.java v 1.7

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/DynamicObject.java v 1.8

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IModelNetwork.java v 1.8

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.20

*** empty log message ***
2004-12-22 10:53:20Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/INetworkModel.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerFacade.java v 1.5

zmiana interfejsu networka i modelu
2004-12-22 10:47:02Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IModelNetwork.java v 1.7

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.19

*** empty log message ***
2004-12-22 10:38:59Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.8

*** empty log message ***
2004-12-22 10:19:50Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.7

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/LogicBehavior.java v 1.4

*** empty log message ***
2004-12-22 10:15:12Michał Listwan

.cvsignore v 1.5

*** empty log message ***
2004-12-22 09:55:39Łukasz Krzyżak

.classpath v 1.8

.cvsignore v 1.4

.project v 1.4

poprawki do junita
2004-12-22 09:45:50Michał Listwan

.classpath v 1.7

.cvsignore v 1.3

*** empty log message ***
2004-12-21 21:54:27Michał Listwan

.classpath v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/LogicBehavior.java v 1.3

*** empty log message ***
2004-12-21 11:38:21Łukasz Krzyżak

.classpath v 1.5

doc/dokumentacja.sxw v 1.3

doc/uml/jvb3d.zuml v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.5

Update dokumentacji
2004-12-20 09:38:59Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/DynamicObject.java v 1.7

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IModelNetwork.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.18

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObjectTest.java v 1.3

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Model/ModelTest.java v 1.1

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObjectTest.java v 1.2

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Model/TestControlableObject.java v 1.1

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Model/TestMovableObject.java v 1.1

*** empty log message ***
2004-12-20 08:36:30Michał Listwan

.classpath v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObject.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/DynamicObject.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.17

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.8

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObjectTest.java v 1.2

*** empty log message ***
2004-12-19 16:14:51Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObject.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/DynamicObject.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IModelNetwork.java v 1.5

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.16

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.7

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObjectTest.java v 1.1

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObjectTest.java v 1.1

*** empty log message ***
2004-12-19 15:29:07Łukasz Krzyżak

doc/dokumentacja.sxw v 1.2

dokumentacja
2004-12-19 12:18:28Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Jvb3d.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IModelNetwork.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.15

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.6

*** empty log message ***
2004-12-18 18:30:15Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.14

*** empty log message ***
2004-12-18 17:13:16Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.8

*** empty log message ***
2004-12-18 17:09:42Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObject.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/DynamicObject.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IMakesTurn.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IModelNetwork.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/LogicBehavior.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.13

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.5

*** empty log message ***
2004-12-18 14:52:41Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/IModelNetwork.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/INetworkModel.java v 1.1

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/NetworkServerFacade.java v 1.4

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ServerFacade.java v 1.4

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/TestServerFacade.java v 1.3

NetworkServerFacade, częśc serwerowa kompletna
2004-12-18 14:48:39Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObject.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.12

*** empty log message ***
2004-12-18 12:52:40Łukasz Krzyżak

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientData.java v 1.6

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Network/ErrorLogger.java v 1.3

src/test/org/sourceforge/jvb3d/Network/ClientDataTest.java v 1.4

ClientData wysyła ConnectPacket z ID avatara po utworzeniu
2004-12-18 12:05:57Michał Listwan

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Control/InputAdapter.java v 1.7

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/ControlableObject.java v 1.2

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/DynamicObject.java v 1.3

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/Model.java v 1.11

src/java/org/sourceforge/jvb3d/Model/MovableObject.java v 1.4

*** empty log message ***