org.sourceforge.jvb3d.Control
Class ServerTask

java.lang.Object
  extended by java.util.TimerTask
      extended by org.sourceforge.jvb3d.Control.ControlTask
          extended by org.sourceforge.jvb3d.Control.ServerTask
All Implemented Interfaces:
java.lang.Runnable

public class ServerTask
extends ControlTask

Author:
spootnick Klasa realizująca automatyczną funkcjonalność po stronie klienta

Field Summary
 
Fields inherited from class org.sourceforge.jvb3d.Control.ControlTask
localPlayerID, network
 
Constructor Summary
ServerTask()
           
 
Method Summary
 void run()
          Inicjalizuje rozsyłanie informacji o świecie do klientów
 
Methods inherited from class java.util.TimerTask
cancel, scheduledExecutionTime
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

ServerTask

public ServerTask()
Method Detail

run

public void run()
Inicjalizuje rozsyłanie informacji o świecie do klientów

Specified by:
run in interface java.lang.Runnable
Specified by:
run in class java.util.TimerTask


Copyright © 2004-2005 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. All Rights Reserved.